logo
  Trang chủ | Tin tức | Giới thiệu | Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký | Liên hệ |  
   
        
Hướng dẫn >> Xem thông tin mua và bán
 
XEM THÔNG TIN CHÀO MUA / CHÀO BÁN

Trên trang chủ của ECVN, các thông tin cơ hội kinh doanh (chào mua hoặc chào bán) thuộc nhiều nhóm ngành hàng được phân loại dựa trên hệ thống HS của Tổ chức Hải quan thế giới và CPC của Liên Hợp quốc. Kể cả khi chưa phải là thành viên của ECVN, bạn vẫn có thể xem được các thông tin chào mua, chào bán do các thành viên ECVN đăng tải.

A. Xem thông tin chào mua hàng hóa/dịch vụ:

Các cơ hội kinh doanh hàng hóa nằm trong 18 ngành hàng. Mỗi ngành hàng được tập hợp từ các chương HS.

 1. Để tìm thông tin về chào mua, từ trang chủ vào mục Bán trên trang chủ.
 2. Nếu muốn tìm thông tin chào mua thuộc một ngành hàng cụ thể, duyệt ngành hàng tương ứng từ trang chủ. Con số ở trong ngoặc biểu thị tổng số chào mua hiện có trong ngành hàng đó.
 3. Nếu muốn xem tất cả chào mua của hàng hóa/dịch vụ có trên ECVN, vào Xem tất cả.
 4. - Thông tin được sắp xếp theo thời gian cập nhật lên ECVN. Thông tin cập nhật mới nhất sẽ ưu tiên cho các mức thành viên uy tín và nằm ở trên cùng.

 5. Để xem từng thông tin chào mua, nhấp chuột vào tiêu đề của từng tin chào hàng. Vào Xem chi tiết để xem đầy đủ thông tin về sản phẩm chào mua.
 6. - Nếu bạn quan tâm đến chào mua đó hay là có thêm câu hỏi nào bạn có thể nhấn chuột vào Liên hệ.

B. Xem thông tin chào bán hàng hóa/dịch vụ:

Các cơ hội kinh doanh dịch vụ nằm trong 14 nhóm ngành hàng. Mỗi nhóm ngành hàng được tập hợp từ các chương của bảng mã CPC.

 1. Để tìm thông tin về chào bán, từ trang chủ vào mục Mua trên trang chủ
 2. Nếu muốn tìm thông tin chào bán thuộc một ngành hàng cụ thể, duyệt ngành hàng tương ứng từ trang chủ. Con số ở trong ngoặc biểu thị tổng số chào bán hiện có trong ngành hàng đó.
 3. Nếu muốn xem tất cả chào bán của hàng hóa/dịch vụ có trên ECVN, vào Xem tất cả.
 4. - Thông tin được sắp xếp theo thời gian cập nhật lên ECVN. Thông tin cập nhật mới nhất sẽ ưu tiên cho các mức thành viên uy tín và nằm ở trên cùng.

 5. Để xem từng thông tin chào bán, nhấp chuột vào tiêu đề của từng tin chào hàng. Vào Xem chi tiết để xem đầy đủ thông tin về sản phẩm chào bán.
 6. - Nếu bạn quan tâm đến chào bán đó hay là có thêm câu hỏi nào bạn có thể nhấn chuột vào Liên hệ.

 
  Back Quay lại    Print Xem bản in