logo
  Trang chủ | Tin tức | Giới thiệu | Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký | Liên hệ |  
   
        
Hướng dẫn >> Xem thông tin doanh nghiệp
 
XEM THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
  1. Để tìm thông tin về thành viên ECVN, từ trang chủ vào mục Doanh nghiệp trên menu chính.
  2. Danh sách các thành viên ECVN được sắp xếp theo cấu trúc 18 ngành hàng giống như mục Mua/Bán. Mỗi ngành hàng được tập hợp từ các chương HS. Con số ở trong ngoặc biểu thị tổng số thành viên có trong ngành hàng đó.
  3. Kể cả khi chưa phải là thành viên của ECVN, bạn vẫn có thể xem được thông tin về các thành viên ECVN.

  4. Muốn xem tất cả các thành viên trên ECVN, vào Xem tất cả đối với từng phần Hàng hóa/Dịch vụ.
  5. Nhấn vào tên từng thành viên để xem thông tin chi tiết.
 
  Back Quay lại    Print Xem bản in