logo
  Trang chủ | Tin tức | Giới thiệu | Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký | Liên hệ |  
   
        
Hướng dẫn >> Tìm kiếm nâng cao
 
HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM NÂNG CAO

Sau khi chọn mục Tìm kiếm nâng cao màn hình sẽ hiện ra bảng tìm kiếm nâng cao như sau:

Có hai loại tìm kiếm mà bạn có thể lựa chọn:

- Tìm thông tin về Doanh nghiệp.

- Tìm thông tin về Chào hàng.

* Tìm Doanh nghiệp:

 1. Gõ từ khoá liên quan đến doanh nghiệp bạn cần tìm.
 2. Chọn nước cụ thể: Ví dụ: Việt Nam. Đối với Việt Nam, bạn có thể tìm kiếm chi tiết đến từng tỉnh.
 3. Bạn có thể chọn theo Loại hình doanh nghiệp: Ví dụ: trách nhiệm hữu hạn. Nếu không rõ bạn có thể chọn Tất cả.
 4. Chọn loại thành viên mà bạn cần tìm: Ví dụ: thành viên vàng.
 5. Chọn kiểu tìm kiếm (Tìm chính xác cụm từ/Xuất hiện tất cả các từ/Xuất hiện một trong các từ) ở phía bên phải.
 6. Chọn loại thông tin là Doanh nghiệp ở phía dưới.
 7. Nhấn nút Tìm Kiếm.

* Tìm Chào bán:

 1. Gõ từ khoá liên quan đến sản phẩm bạn tìm.
 2. Chọn nước cụ thể: Ví dụ: Việt Nam. Đối với Việt Nam, bạn có thể tìm kiếm chi tiết đến từng tỉnh.
 3. Chọn chào bán của thành viên mà bạn cần tìm: Ví dụ: thành viên vàng.
 4. Chọn kiểu tìm kiếm (Tìm chính xác cụm từ/Xuất hiện tất cả các từ/Xuất hiện một trong các từ) ở phía bên phải.
 5. Chọn loại thông tin là Chào hàng ở phía dưới.
 6. Chọn loại chào hàng là Chào bán.
 7. Chọn thời gian của hạn chào bán mà bạn quan tâm. Ví dụ: chào bán được đăng trong vòng 5 ngày trước.
 8. Chọn nhóm (Tất cả/Hàng hóa/Dịch vụ).
 9. Chọn ngành hàng: nếu bạn muốn tìm chi tiết theo từng ngành hàng thì chọn ngành hàng cụ thể hoặc chọn Tất cả các ngành hàng.
 10. Nhấn nút Tìm Kiếm.

* Tìm Chào mua:

 1. Gõ từ khoá liên quan đến sản phẩm bạn tìm.
 2. Chọn nước cụ thể: Ví dụ: Việt Nam. Đối với Việt Nam, bạn có thể tìm kiếm chi tiết đến từng tỉnh.
 3. Chọn chào bán của thành viên mà bạn cần tìm: Ví dụ: thành viên vàng.
 4. Chọn kiểu tìm kiếm (Tìm chính xác cụm từ/Xuất hiện tất cả các từ/Xuất hiện một trong các từ) ở phía bên phải.
 5. Chọn loại thông tin là Chào hàng ở phía dưới.
 6. Chọn loại chào hàng là Chào mua.
 7. Chọn thời gian của hạn chào bán mà bạn quan tâm. Ví dụ: chào bán được đăng trong vòng 5 ngày trước.
 8. Chọn nhóm (Tất cả/Hàng hóa/Dịch vụ).
 9. Chọn ngành hàng: nếu bạn muốn tìm chi tiết theo từng ngành hàng thì chọn ngành hàng cụ thể hoặc chọn Tất cả các ngành hàng.
 10. Nhấn nút Tìm Kiếm.
 
  Back Quay lại    Print Xem bản in