DVD giới thiệu 6 tuyến du lịch chính của tỉnh

DVD giới thiệu 6 tuyến du lịch chính của tỉnh (30/12/2014)

.

Xin vui lòng click vào link bên dưới để xem:

https://www.youtube.com/watch?v=J5YQMmAxmUU

 

TT XT ĐT-TM-DL

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: : (84) 73 6250005
Fax: (84) 73 3972 587