Tài liệu Tiền Giang - Tiềm năng và Cơ hội đầu tư

Tiền Giang - Tiềm năng và Cơ hội đầu tư (29/09/2014)

.

Xin vui lòng click vào link để xem:

http://www.mediafire.com/view/l6lt30bx1k1wbtv/brochure_-_Tieng_Viet.pdf

 

Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM-DL TG

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: : (84) 73 6250005
Fax: (84) 73 3972 587