Hội thi

Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Sáng tạo mẫu sản phẩm quà lưu niệm đặc trưng (19/09/2013)

.

 

UBND TỈNH TIỀN GIANG 

     TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ- 

TH       TH ƯƠNG MẠIDU LỊCH              

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:    20  /KH-TTXT                            Tiền Giang, ngày 22 tháng 07 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Sáng tạo mẫu sản phẩm quà lưu niệm đặc trưng

và sáng tác ảnh nghệ thuật về du lịch tỉnh Tiền Giang”


Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1420/UBND-TM ngày 10/4/2013 về việc kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch năm 2013; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh Tiền Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Sáng tạo mẫu sản phẩm quà lưu niệm đặc trưng và sáng tác ảnh nghệ thuật về du lịch tỉnh Tiền Giang” với những nội dung chủ yếu như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Hội thi nhằm chọn ra những sản phẩm quà lưu niệm và hình ảnh du lịch có hình thức đẹp, nội dung hấp dẫn, thể hiện những nét đặc trưng của tỉnh;

- Góp phần nâng cao chất lượng quảng bá tiềm năng kinh tế, văn hoá - lịch sử và du lịch Tiền Giang; thu hút được sự quan tâm, hấp dẫn đối với khách tham quan, du lịch trong và ngoài tỉnh.

- Đảm bảo tính trung thực, khách quan, tiết kiệm và đúng thể lệ quy định của Ban Tổ chức hội thi.

           II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC HỘI THI:

1. Đối tượng dự thi:

Mọi tổ chức, cá nhân trong tỉnh và kêu gọi sự hưởng ứng ngoài tỉnh (bao gồm: các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề, các hội, hiệp hội ngành nghề, sinh viên, học sinh, nghệ nhân, nhà tạo mẫu, họa sỹ…) có ý tưởng, có khả năng sáng tạo ra mẫu sản phẩm quà lưu niệm đặc trưng và sáng tác ảnh nghệ thuật về du lịch đều có thể tham gia dự thi.

2. Nội dung hội thi:

- Yêu cầu chung: Sản phẩm dự thi phải mang tính thẩm mỹ cao, đặc trưng văn hóa của tỉnh, khuyến khích sử dụng hoặc kết hợp các chất liệu thủ công truyền thống ở tỉnh, bao gồm: Hàng thủ công mỹ nghệ (như: sản phẩm gỗ mỹ nghệ, cói, compositc, thạch cao, đá, xi măng, vải, mây tre đan, thủy tinh…); Thực phẩm chế biến (như: Rượu, nước giải khát, bánh, kẹo, trái cây đóng hộp, hàng nông phẩm, đặc biệt các loại trái cây chủ lực của tỉnh….); Tượng, tranh vẽ, điêu khắc, thêu tay...; Ảnh chụp nghệ thuật về du lịch phải đẹp và ấn tượng.

- Tính biểu trưng: Sản phẩm quà lưu niệm và ảnh nghệ thuật phải mang đậm nét đặc trưng về văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Tiền Giang; về các danh lam thắng cảnh, địa danh, các biểu tượng tiêu biểu, độc đáo của du lịch tỉnh Tiền Giang (gợi ý sản phẩm theo địa chỉ: Tiềm năng du lịch của tỉnh như Khu du lịch sinh thái Cù lao Thới Sơn, Khu du lịch biển Tân Thành, Chợ nổi Cái Bè,... sản phẩm gắn liền với các di tích lịch sử như: Đền thờ Trương Định – Gia Thuận, Lăng Hoàng Gia, Di tích khảo cổ Gò Thành, Chùa Vĩnh Tràng, Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, Chiến thắng Ấp Bắc...).

- Tính sáng tạo, độc đáo: Phải thể hiện được sự khác biệt với các địa phương khác. Sản phẩm quà lưu niệm là sản phẩm mới hoặc sản phẩm được cải tiến có sẵn trên thị trường.

- Tính thẩm mỹ: Mẫu mã, chất liệu, nguyên liệu, màu sắc...của sản phẩm đảm bảo phải hài hòa, đơn giản, bền...

- Tính ứng dụng cao: Sản phẩm không nặng, không cồng kềnh, đảm bảo các điều kiện dễ cầm, đóng gói, vận chuyển và bảo quản, an toàn đối với sức khỏe con người, thân thiện với môi trường. Ưu tiên những sản phẩm có tính ứng dụng cao, thuận lợi cho chế tác và sản xuất đại trà với giá thành phù hợp mọi đối tượng sử dụng.

- Trong thời gian diễn ra hội thi, tác giả dự thi không được sử dụng các tác phẩm tham gia hội thi này để tham gia bất kỳ hội thi nào khác.

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật.        

3. Hình thức tổ chức:

a) Có 2 phần thi:

- Mẫu sản phẩm quà lưu niệm đặc trưng.

- Ảnh nghệ thuật về du lịch.

b) Trình tự thi có 2 bước:

- Sơ tuyển.

- Chấm điểm.

c) Tổng kết và trao giải hội thi.

4. Kinh phí:

Tổng kinh phí 101.592.750đ (Một trăm lẻ một triệu, năm trăm chín mươi hai ngàn bảy trăm năm mươi đồng). Sử dụng từ nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ đã giao cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch tỉnh năm 2013.

5.  Cơ cấu giải thưởng sản phẩm dự thi:

5.1. Đối với mẫu sản phẩm quà lưu niệm:

- 01 giải nhất trị giá: 10 triệu đồng/giải và Bằng khen của UBND tỉnh.

- 01 giải nhì trị giá :  05 triệu đồng/giải và Giấy khen của Trung tâm.

- 01 giải ba trị giá :   03 triệu đồng/giải và Giấy khen của Trung tâm.

- 03 giải khuyến khích: 01 triệu đồng/giải

5.2. Đối với ảnh nghệ thuật:

- 01 giải nhất trị giá:  05 triệu đồng/giải và Bằng khen của UBND tỉnh.

- 01 giải nhì trị giá:    03 triệu đồng/giải và Giấy khen của Trung tâm.

- 01 giải ba trị giá:     02 triệu đồng/giải và Giấy khen của Trung tâm.

- 03 giải khuyến khích:  500 ngàn đồng/giải.

III. TIÊU CHÍ THỂ LỆ HỘI THI (có thể lệ kèm theo).        

IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ THƯ KÝ HỘI THI

1. Dự kiến Ban Tổ chức hội thi như sau:

- Trưởng Ban Tổ chức: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch.

- Phó Ban Tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thành viên: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ấp Bắc, Hội Văn học Nghệ thuật, Phòng Xúc tiến Du lịch và một số phòng có liên quan của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch.

2. Dự kiến Ban Giám khảo hội thi như sau:

- Trưởng Ban Giám khảo: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch.

- Phó Ban Giám khảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật.

- Thành viên: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tiền Giang, một số thành viên khác (do Ban Giám khảo hội thi chọn, quyết định).

3. Dự kiến Tổ thư ký hội thi:

Chuyên viên Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Từ ngày 17/6 – 3/7/2013 xây dựng dự thảo kế hoạch, quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký và thể lệ hội thi.

2. Từ ngày 3/7 - 5/7/2013 tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan.

3. Từ 5/7 – 10/7/2013 tổ chức họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo hội thi đóng góp ý kiến thống nhất về các nội dung liên quan kế hoạch và thể lệ hội thi.

4. Từ ngày 15/7 – 31/7/2013 soạn công văn gửi Sở Tài chính tỉnh thẩm định kinh phí, ban hành kế hoạch và thể lệ hội thi.

5. Từ ngày 01/8 – 14/8/2013 tổ chức tuyên truyền hội thi tới các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ấp Bắc, Sàn giao dịch thương mại điện tử Tiền Giang...).

6. Từ ngày 15/8/2013 đến hết ngày 29/11/2013.

- Tiếp nhận sản phẩm dự thi Hội thi “Sáng tạo mẫu sản phẩm quà lưu niệm đặc trưng và sáng tác ảnh nghệ thuật về du lịch tỉnh Tiền Giang”.

- Tổ chức trưng bày các sản phẩm của các cá nhân, tổ chức tham gia hội thi tại nhà tròn Ban Quản Lý bến tàu thủy du lịch từ ngày 30/11 đến ngày 01/12/2013.

7. Từ ngày 02/12 - 03/12/2013 xét chọn vào vòng sơ khảo.

8. Từ ngày 04/12/2013 xét, chấm điểm vòng chung khảo.

9. Ngày 5/12/2013 Tổng kết và công bố sản phẩm đạt giải.

- Kết thúc hội thi.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Sáng tạo mẫu sản phẩm quà lưu niệm đặc trưng và sáng tác ảnh nghệ thuật về du lịch tỉnh Tiền Giang” năm 2013 của Trung tâm. Quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế Trung tâm sẽ điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu./.

         

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh TG (để b/c);

- Sở VHTTDL (để phối hợp);

- Sở Tài chính (để phối hợp);

- Các thành viên liên quan;

- Lưu: VT; P.XTDL.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 (đã ký)

 

Nguyễn Văn Cường

 

Trung tâm XT ĐT-TM-DL TG

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: : (84) 73 6250005
Fax: (84) 73 3972 587