Hỗ Trợ Xúc tiến

Quyết định ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng Quỹ Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (27/02/2013)

.

 

Xin vui lòng click vào link dưới đây để xem:

http://www.mediafire.com/?ggs2m6bmq7fr0

 

Trung tâm Xúc tiến ĐT-TM-DL

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: : (84) 73 6250005
Fax: (84) 73 3972 587