Video clip giới thiệu du lịch Tiền Giang

Tạp chí du lịch (07/10/2011)

.

Video clip 1:

 

Video clip 2

 

TTXT ĐT-TM-DL TG

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: : (84) 73 6250005
Fax: (84) 73 3972 587