Đơn vị hành chính

Thành phố Mỹ Tho (15/06/2011)

Tin tuc
Thành phố Mỹ Tho là đô thị loại 2, nằm ở bờ Bắc hạ lưu sông Tiền, phía Đông và Bắc giáp huyện Chợ Gạo, phía Tây giáp huyện Châu Thành, phía Nam giáp sông Tiền và tỉnh Bến Tre.

Diện tích 48,6 km2

Dân số 172.785 người.

Có 15 đơn vị hành chính cơ sở (11 phường và 4 xã).

Thành phố Mỹ Tho có lịch sử hình thành khá sớm, từ năm 1623 - một bộ phận cư dân từ miền Bắc và miền Trung vào lập ấp ở tả ngạn sông Bảo Định, chủ yếu sống bằng nghề nông và buôn bán.

Thế mạnh của phố chợ Mỹ Tho là mua bán hàng nông thủy sản. Ngày nay thành phố Mỹ Tho là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật của tỉnh Tiền Giang. Là một trong những đô thị đặc trưng của vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện tại, thành phố có thế mạnh về thương mại - dịch vụ - du lịch, đặc biệt du lịch xanh miệt vườn. Mỹ Tho là đầu mối giao thông thủy bộ thuận lợi đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và TP. HCM.

ECVN

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: : (84) 73 6250005
Fax: (84) 73 3972 587