Đơn vị hành chính

Huyện Gò Công Đông (09/06/2011)

Tin tuc
Vị trí địa lý Bắc giáp sông Vàm Cỏ, tỉnh Long An. Nam giáp sông Cửa Đại, tỉnh Bến Tre. Tây giáp thị xã Gò Công và huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. Đông giáp biển Đông.

Tọa độ địa lý

106o35’- 106o30’ kinh Đông;

10o07’ - 10o30’ vĩ Bắc.

Đất đai - Dân số

Tổng diện tích đất tự nhiên 447,5 km2.

Dân số: 194.120 người.

Kinh tế chủ lực

Nông nghiệp, thủy sản, du lịch biển và tiểu thủ công nghiệp.

Ngành nghề truyền thống

Đóng tủ thờ, trồng sơri và củ cải muối.

ECVN

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: : (84) 73 6250005
Fax: (84) 73 3972 587