Cơ hội giao thương

Công ty Anh muốn tìm nhà sản xuất các mặt hàng văn phòng phẩm: bút, giấy, vở vẽ, vở màu (23/05/2011)

Thương vụ Việt Nam tại Anh giới thiệu đối tác muốn tìm nhà sản xuất các mặt hàng văn phòng phẩm: bút, giấy, vở vẽ, vở màu.

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng,liên hệ trực tiếp:

Công ty RMS International Ltd 

Người liên hệ: Mrs. Joanne Woodward

Accounts Assistant

RMS International Ltd

Tel: 0161 727 8182

Fax: 0161 727 8489

Email: jwoodward@rmsint.com

ECVN

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: : (84) 73 6250005
Fax: (84) 73 3972 587