CÔNG TY TNHH CHƯƠNG DƯƠNG TIỀN GIANG

Thông tin chung                         Liên hệ

Số 10 đường 30/4, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
84 -73 -3870875
84 -73 -3874250

Ngành hàng và dịch vụ

Dịch vụ lưu trú
Dịch vụ cung cấp thực phẩm
Dịch vụ phục vụ đồ uống tại chỗ
Dịch vụ hướng dẫn du lịch, tổ chức tour và đại lý du lịch

Thông tin chi tiết

1999
Đoàn Văn Lập
Thương mại

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: : (84) 73 6250005
Fax: (84) 73 3972 587