Cty TNHH MTV Đầu tư tài chính DVTM Cửu Long Giang

Thông tin chung                         Liên hệ

Số 2, Trần Quang Khải, p. Cái Khế, tp. Cần Thơ
84 -710 -3764768

Ngành hàng và dịch vụ

Loại khác
Dịch vụ do các tổ chức nước ngoài cung cấp

Thông tin chi tiết

Trần Thị Thanh Thảo
Thương mại
Đại lý độc quyền Tập đoàn HIG phát triển khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tư vấn các dịch vụ đầu tư vàng, ngoại tệ

Hỗ trợ trực tuyến

Điện thoại: : (84) 73 6250005
Fax: (84) 73 3972 587