logo
  Trang chủ | Tin tức | Giới thiệu | Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký | Liên hệ |  
   
        
Hướng dẫn >> Qui định
 
QUY ĐỊNH CHUNG

- Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc.

- Không đăng tải hay trao đổi các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Không lợi dụng để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

- Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi truỵ, trái với thuần phong mỹ tục.

- Không sử dụng ngôn từ thiếu văn hoá, không xúc phạm cá nhân hay các tổ chức khác.

- Không buôn bán các sản phẩm, dịch vụ trái với quy định pháp luật Việt Nam.

- ECVN có quyền sửa, xoá bất kỳ bài hay tài khoản nào vi phạm các điều kiện trên.

Để bảo vệ các thành viên, thông tin về người sử dụng được bảo mật, Tuy nhiên trong trường hợp có vi phạm, Ban quản lý sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan chức năng, người sử dụng phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình trước Pháp luật.

Để ngăn chặn các ý đồ lợi dụng, chúng tôi kêu gọi toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng hỗ trợ tích cực cho Ban quản lý trong việc thông báo về các thông tin, doanh nghiệp không phù hợp.

 
  Back Quay lại    Print Xem bản in