logo
  Trang chủ | Tin tức | Giới thiệu | Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký | Liên hệ |  
   
        
Hướng dẫn >> Quản lý chào hàng
 
QUẢN LÝ CHÀO HÀNG

MyECVN là một công cụ để các thành viên sử dụng và quản lý các tiện ích của ECVN. Mỗi người đại diện của doanh nghiệp thành viên được cấp một tài khoản để truy cập vào MyECVN.

Để quản lý các chào hàng, bạn chọn vào mục Quản lý chào hàng trong phần Cơ hội kinh doanh. Ở đây, bạn có thể thấy danh sách các chào hàng bạn đã tạo. Trong mục này bạn có thể tìm kiếm các chào hàng đã đăng theo các tiêu chí lọc ở phần Tìm kiếm, bạn có thể thêm chào hàng mới bằng cách nhấn vào nút Thêm, hoặc bạn có thể xóa các chào hàng cũ bằng cách nhấn chữ Xóa ở danh sách các chào hàng.

1. CÁCH ĐĂNG THÔNG TIN CHÀO MUA/CHÀO BÁN

Để đăng tải hàng hóa/dịch vụ của doanh nghiệp, trước hết bạn phải đăng nhập và truy cập vào MyECVN.

Các bước đăng thông tin chào mua/chào bán:

 1. Sau khi đăng nhập, nhấn chuột vào MyECVN
 2. Trong phần Cơ hội kinh doanh, nhấn tiếp chuột vào Đăng cơ hội kinh doanh ( hoặc bạn có thể vào trong mục Quản lý chào hàng nhấn vào nút Thêm)
 3. Bước 1: Chọn ngôn ngữ cho chào hàng: Lưu ý bạn chỉ có thể chọn được ngôn ngữ khi đã cập nhật đầy đủ thông tin doanh nghiệp với ngôn ngữ tương ứng, VD: nếu bạn đã cập nhật thông tin doanh nghiệp ở phần Tiếng Việt thì bạn có thể chọn đăng cơ hội kinh doanh bên Tiếng Việt.

  Bước 2: Chọn Đăng tải sản phẩm (Cho Hàng hóa), Chọn Đăng tải dịch vụ(cho Dịch vụ).

  Bước 3: Chọn ngành hàng cho chào hàng.

  Chọn chào hàng tương ứng theo các nhóm ngành đã đăng ký để đăng tải sản phẩm. Nếu sản phẩm bạn đăng không thuộc trong nhóm ngành hàng đã đăng ký, xin vui lòng quay lại mục Ngành hàng doanh nghiệp để đăng ký.

  Bước 4: Điền thông tin vào mục Thông tin cơ bản (các mục có dấu * là mục bắt buộc phải điền thông tin vào) và mục Các thông tin khác (không bắt buộc).

  Bước 5: Đăng tải ảnh minh họa: Bấm chọn "Browse" và chọn hình cần minh họa.==> Sang bước tiếp theo.

  Lưu ý:

  - Ảnh của bạn dung lượng phải nhỏ hơn 100Kb và thuộc định dạng JPG hay GIF.

  - Kích thước tốt nhất 200x200 pixel.

  Bước 6: Xác nhận thông tin trước khi lưu lại: Nếu muốn sửa thông tin ở các bước trước hãy chọn nút "Quay lại".

  Chào hàng của bạn sẽ được đăng khi có sự xác nhận của ban quản trị ECVN.

2. CÁCH SỬA THÔNG TIN CHÀO MUA CHÀO BÁN

    Bước 1: Bấm chọn chào hàng cần sửa

    Bước 2: tương tự như khi đăng chào mua chào bán.

 
  Back Quay lại    Print Xem bản in