Đăng ký thành viên

1
Đồng ý quy định của Tien Giang Trade
2
Khai báo ngành hàng doanh nghiệp
3
Khai báo mẫu đăng ký trực tuyến
Xác nhận lại thông tin
4
Hoàn thành

Quy định đối với doanh nghiệp tham gia Tien Giang Trade

 • Bạn phải là người đại diện hợp pháp cho doanh nghiệp muốn đăng ký là thành viên Tien Giang Trade.
 • Bạn đã tìm hiểu kỹ Quy chế hoạt động của Tien Giang Trade và đồng ý với các nghĩa vụ của doanh nghiệp nêu trong quy chế này.
 • Bạn chấp nhận hiển thị trên Tien Giang Trade thông tin về doanh nghiệp như trong mục đăng ký tiếp theo.
 • Bạn phải cam kết không sử dụng Tien Giang Trade để đăng các thông tin trái pháp luật và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 • Khi Tien Giang Trade hoặc các đơn vị do Tien Giang Trade uỷ quyền yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin, bạn sẽ hợp tác tích cực.
 • Tien Giang Trade có thể không chấp nhận doanh nghiệp do bạn làm đại diện là thành viên nếu bạn không cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết hoặc Tien Giang Trade cho rằng doanh nghiệp chưa đủ điều kiện là thành viên.
 • Bạn có thể gửi email tới địa chỉ support@tiengiang-etrade.com.vn để nhận được sự hỗ trợ cho việc đăng ký thành viên.
 • Hỗ trợ trực tuyến

  Điện thoại: : (84) 73 6250005
  Fax: (84) 73 3972 587