logo
  Trang chủ | Tin tức | Giới thiệu | Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký | Liên hệ |  
   
        
Hướng dẫn >> Đăng nhập
 
ĐĂNG NHẬP

Để sử dụng MyECVN, trước hết bạn phải đăng nhập.

  1. Từ trang chủ, sử dụng thông tin tài khoản bao gồm tên truy cập (username) và mật khẩu (password) do ECVN cấp để đăng nhập.
  2. - Nếu bạn muốn lưu lại thông tin đã đăng nhập để lần sau truy cập ECVN không cần phải nhập lại username cũng như password hãy bấm chọn "Lưu thông tin đăng nhập".
    - Bạn có thể bấm vào đây để đăng nhập ngay bây giờ.
  3. Sau khi đăng nhập, màn hình sẽ thông báo tên thành viên.
  4. Nhấn vào MyECVN trên menu chính ở trang chủ để sử dụng các tiện ích trên MyECVN.
  5. Tại trang chính, bạn có thể thấy thông báo của chúng tôi cập nhật thường xuyên tình hình trên ECVN: tổng số chào mua, chào bán, số lượng thành viên và người đại diện. Bạn cũng có thể thấy thông tin của doanh nghiệp: số chào mua, chào bán, số thư gửi đến cho bạn, danh sách đối tác của bạn.
 
  Back Quay lại    Print Xem bản in