logo
  Trang chủ | Tin tức | Giới thiệu | Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký | Liên hệ |  
   
        
Hướng dẫn >> Phân loại
 
PHÂN LOẠI THÀNH VIÊN

1. Thành viên ECVN

Là các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia ECVN và được ECVN cấp tài khoản, mật khẩu để truy cập website www.ecvn.com, và khai thác các tiện ích của website này cũng như các dịch vụ liên quan khác.

2. Các loại thành viên:

Thành viên ECVN được chia làm 4 loại.

2.1. Thành viên VIP

 • Là thành viên đã được Bộ Công Thương lựa chọn và thẩm định về uy tín và năng lực.
 • Là thành viên tham gia sử dụng dịch vụ hỗ trợ tốt nhất và được sự thẩm định chặt chẽ của Cổng Thương mại điện tử quốc gia ECVN.

2.2. Thành viên Kim cương

 • Là thành viên đã được Bộ Công Thương lựa chọn và thẩm định về uy tín và năng lực.
 • Là thành viên tham gia sử dụng gói cước dịch vụ thành viên Kim Cương và được sự thẩm định chặt chẽ của Cổng Thương mại điện tử quốc gia ECVN.

2.3. Thành viên vàng

 • Là thành viên đã được Bộ Công Thương lựa chọn và thẩm định về uy tín và năng lực, đạt danh hiệu "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" do Bộ Công Thương bình chọn, hoặc được ECVN xét duyệt sau một thời gian tham gia tích cực, hiệu quả, uy tín trên Cổng Thương mại điện tử quốc gia.
 • Là thành viên tham gia sử dụng gói cước dịch vụ thành viên Vàng và được sự thẩm định chặt chẽ của Cổng Thương mại điện tử quốc gia ECVN.

2.4. Thành viên Tự do

 • Là thành viên được ECVN thẩm định ngay sau khi đăng ký trực tuyến bằng nhiều hình thức khác nhau.

3. Thay đổi loại thành viên

Từ thành viên Kim Cương lên thành viên VIP:

 • Đạt được danh hiệu cấp quốc gia hoặc quốc tế liên quan đến doanh nghiệp hoặc sản phẩm doanh nghiệp, ví dụ như danh hiệu "Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín" do Bộ Công Thương thẩm định và bình chọn.
 • Sau một thời gian tham gia ECVN, được nhiều đối tác đánh giá là có uy tín cao.
 • Đã ký kết và thực hiện tốt hợp đồng với các đối tác thương mại thông qua ECVN.
 • Tham gia sử dụng gói cước dịch vụ thành viên VIP và được sự thẩm định chặt chẽ của Cổng Thương mại điện tử quốc gia ECVN.

Từ thành viên Vàng lên thành viên Kim Cương:

 • Đạt được danh hiệu cấp quốc gia hoặc quốc tế liên quan đến doanh nghiệp hoặc sản phẩm doanh nghiệp, ví dụ như danh hiệu "Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín" do Bộ Công Thương thẩm định và bình chọn.
 • Sau một thời gian tham gia ECVN, được nhiều đối tác đánh giá là có uy tín cao.
 • Đã ký kết và thực hiện tốt hợp đồng với các đối tác thương mại thông qua ECVN.
 • Tham gia sử dụng gói cước dịch vụ thành viên Kim Cương và được sự thẩm định chặt chẽ của Cổng Thương mại điện tử quốc gia ECVN.

Từ thành viên Tự do lên thành viên Vàng:

 • Đạt các giải thưởng, danh hiệu cấp tỉnh, thành phố, quốc gia liên quan đến doanh nghiệp hoặc sản phẩm của doanh nghiệp (như giải thưởng Sao vàng đất việt, hàng Việt Nam chất lượng cao, v.v...).
 • Sau một thời gian hoạt động trên ECVN, được nhiều đối tác đánh giá là có uy tín cao.
 • Đã ký kết và thực hiện tốt hợp đồng với các đối tác thương mại thông qua ECVN.
 • Tham gia sử dụng gói cước dịch vụ thành viên Vàng và được sự thẩm định chặt chẽ của Cổng Thương mại điện tử quốc gia ECVN.

Thành viên VIP, Kim cương, Vàng hoặc Tự do: Nếu có chứng cứ cho thấy không giữ được tín nhiệm trong hoạt động mua bán kinh doanh trên ECVN hoặc có hành vi gây ra tổn thất cho đối tác, thì tùy mức độ mà ECVN sẽ đề nghị Bộ ngành liên quan xem xét lại các danh hiệu doanh nghiệp đạt được, và hạ cấp hoặc loại khỏi danh sách thành viên của ECVN.

 
  Back Quay lại    Print Xem bản in