logo
  Trang chủ | Tin tức | Giới thiệu | Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký | Liên hệ |  
   
        
Hướng dẫn >> Quản lý đặt hàng
 
QUẢN LÝ THÔNG TIN CHÀO HÀNG

MyECVN là một công cụ để các thành viên sử dụng và quản lý các tiện ích của ECVN. Mỗi người đại diện của doanh nghiệp thành viên được cấp một tài khoản để truy cập vào MyECVN.

Để quản lý các thông tin chào hàng, bạn vào các mục trong danh mục Thông tin chào hàng.

- Thông tin chào hàng là hộp thư của riêng bạn, dùng để trao đổi thông tin với các thành viên khác trên ECVN.

- Thư của thành viên khác gửi đến cho bạn nằm ở mục Thư đã gửi đến. Thư mới nhất nằm ở trên cùng. Bạn nên kiểm tra Thư đã gửi đến một cách thường xuyên.

Thư do bạn gửi đi được lưu trong Thư đã gửi đi.

- Trong mục Thư đã gửi đến Thư đã gửi đi, bạn có thể chọn trong danh sách những địa chỉ để thêm vào mục Danh sách đối tác, bằng cách chọn trong danh sách sau đó nhấn vào dòng chữ Thêm vào danh sách đối tác.

Bạn có thể liên hệ với các thành viên đã được đưa vào danh sách đối tác bằng cách bấm chọn Liên hệ.

Lưu ý: Để thuận tiện cho việc liên hệ chúng tôi đã chuẩn bị một số mẫu thư, bạn có thể chọn trong mục Templates thư (xem hình).

Để bỏ những địa chỉ bạn không muốn chọn làm đối tác, bạn vào mục Danh sách đối tác chọn và nhấn vào chữ Xóa.

- Trong mục Thư đã gửi đến, bạn có thể chọn vào trong danh sách những địa chỉ mình không muốn nhận thư gửi đến từ địa chỉ đó, bằng cách chọn trong danh sách sau đó nhấn vào dòng chữ Chặn địa chỉ người gửi. Để nhận thư từ danh sách địa chỉ đã chặn, bạn vào mục Danh sách địa chỉ bị chặn, chọn và nhấn vào dòng chữ Loại khỏi danh sách bị chặn.

- Để xóa thư trong mục Thư gửi đếnThư gửi đi, bạn chọn trong danh sách rồi nhấn vào dòng Chuyển vào thùng rác. Muốn xóa hoàn toàn, hoặc phục hồi lại thư bạn vào mục Thư bị xóa chọn trong danh sách và nhấn vào chữ Xóa hoặc Phục hồi.

 
  Back Quay lại    Print Xem bản in