logo
  Trang chủ | Tin tức | Giới thiệu | Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký | Liên hệ |  
   
        
Hướng dẫn >> Câu hỏi thường gặp
 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
 1. Đăng ký, tên tài khoản, mật khẩu và các vấn đề về đăng nhập.

  Muốn đăng ký trực tuyến để trở thành thành viên của ECVN, tôi phải làm gì?

 2. Vấn đề trình duyệt Web.

  Hiện nay ECVN hỗ trợ những trình duyệt nào?

 3. Mua hàng.

  Tôi sẽ phải làm gì nếu tôi muốn mua một sản phẩm?

  Tại sao tôi không thể tìm thấy địa chỉ email của các nhà cung cấp?

  Tại sao tôi không nhìn thấy chào mua mà tôi đã đăng?

  Làm thế nào tôi có thể đảm bảo rằng hỏi hàng của tôi đã được gửi một cách thành công?

  Tôi muốn đăng ảnh sản phẩm trong chào mua thì làm thế nào?

 4. Bán hàng

  Tôi sẽ phải làm gì nếu tôi muốn bán một sản phẩm?

  Tại sao tôi không thể tìm thấy địa chỉ email của người mua?

  Làm thế nào tôi có thể đảm bảo rằng chào hàng/báo giá của tôi được một cách thành công?

  Tôi muốn đăng ảnh sản phẩm trong chào bán thì làm thế nào?

  Tại sao tôi không nhìn thấy chào bán mà tôi đã đăng?

 5. Quản lý thông tin doanh nghiệp

  Tôi không phải là thành viên của ECVN thì tôi có thể sử dụng MyECVN không?

  Tôi muốn cập nhật thông tin người liên hệ thì làm thế nào?

  Làm thể nào để cập nhật thông tin doanh nghiệp?

  Tôi muốn kiếm tra thông tin thư chào hàng tôi đã giao dịch thì phải làm gì?

  Tôi có thể đăng/thay đổi/xoá thông tin về sản phẩm/chào hàng trong MyECVN bằng cách nào?

 6. Nâng, giảm cấp thành viên

  Hiện tại, doanh nghiệp tôi là Thành viên đồng. Doanh nghiệp tôi có thể trở Thành viên bạc bằng cách nào?

  Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp của tôi bị giảm cấp thành viên?

  Hiện tại, doanh nghiệp tôi là Thành viên bạc. Doanh nghiệp tôi có thể trở Thành viên vàng bằng cách nào?

 
  Back Quay lại    Print Xem bản in