logo
  Trang chủ | Tin tức | Giới thiệu | Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký | Liên hệ |  
   
        
Hướng dẫn >> Ngành hàng doanh nghiệp
  
CẬP NHẬT NGÀNH HÀNG DOANH NGHIỆP

MyECVN là một công cụ để các thành viên sử dụng và quản lý các tiện ích của ECVN. Mỗi người đại diện của doanh nghiệp thành viên được cấp một tài khoản để truy cập vào MyECVN.

Để cập nhật ngành hàng doanh nghiệp, bạn chọn vào mục Ngành hàng doanh nghiệp.

- Nếu muốn xóa ngành hàng doanh nghiệp bạn chọn các ngành hàng bạn đã đăng kí sau đó nhấn nút Xóa.

- Nếu muốn thêm ngành hàng doanh nghiệp bạn chọn ngành hàng muốn thêm và nhấn vào nút Thêm.

 
  Back Quay lại    Print Xem bản in